Düzcinsel Beklentiler

  • Post category:Blog

FEMİNİST VESVESE tarafından Türkçeleştirilmiştir. “Grev hattından bahçelere çit çekmeye”. Straight Expectations’ın arka kapağındaki bu alıntı, kitabın içeriğini, tonunu ve tarzını iyi özetliyor. Julie Bindel, tüm yaratıcı siyasi direnişine rağmen asimilasyon ve boşvermişliğin lehinde inişe geçişine üzüldüğü eşcinsel kurtuluş hareketine bir ağıt yakıyor.

Continue ReadingDüzcinsel Beklentiler